Cautionary Tale

Cautionary Tale by Saquina Karla C. Guiam Be afraid— against the glass an unwanted stranger explodes and illuminates storm clouds, makes hands real. The fears wait ‘til your eyes close.  …

Constitution

Constitution by Elizabeth Ruth Deyro Section 2. The PROJECT TOKHANG is a practical and realistic means of violating The right of the people to be secure in their persons, houses, papers,…

Outside Gate 2.5

OUTSIDE GATE 2.5 By Chia Amisola Here, I am the rich. I, ilk of captive grasslands; interim of conversation and strangers of shared descent. This discomfort will follow – as…

Desaparecidos

Desaparecidos by Desher Empeño Huwag kalimutan ang mga taong hindi na natagpuan, walang mga kabaong ang kanilang mga pamilya ay nagdadala ng kalungkutan mga nagdudusa– punong-puno ng kagalitan ang mga…

I. Marawi, 2017

I. Marawi, 2017 by Joaquin Alonso Sa malayong panig ng lupang pinangako Mayroong bayang naghihingalo Sa tabi ng lawa, itong bayang sabik Sa kapayapaan at gabing tahimik Sa malamlam na…

In time: Desaparecidos

Desaparecidos —disappeared. Act I. The Introduction. Language, in its infinite movement – will forever be blindingly unpredictable. With that, we want to harness every single character. The frenzy and fritter of…